Studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar

NTK arbetar för att du ska:

  • få en bra utbildning.
  • få en bra studietid.
  • vara eftertraktad på arbetsmarknaden.
  • veta vad du kan arbeta med efter avslutad utbildning.
  • veta vad kåren kan hjälpa dig med.

För att uppnå detta arbetar NTK bland annat med att:

  • informera om dina påverkansmöjligheter.
  • arrangera mottagningen så att du får en bra start på studierna i Umeå.
  • arrangera företagskvällar och Uniaden där du kan möta företag redan under din utbildning.
  • bevaka universitetets arbete med kvalitet i utbildningen.
  • förenkla för utlandsstudier.

Vad är en kår bra för?

Updated on 2016-07-15T09:06:25+00:00, by admin.