Vår vision är att studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar

NTK arbetar för att du ska:

  • få en bra utbildning
  • få en bra studietid
  • vara eftertraktad på arbetsmarknaden
  • veta vad du kan arbeta med efter avslutad utbildning
  • veta vad kåren kan hjälpa dig med

För att uppnå detta arbetar NTK bland annat med att:

  • informera om dina påverkansmöjligheter
  • arrangera mottagningen så att du får en bra start på studierna i Umeå
  • arrangera företagskvällar och Uniaden där du kan möta företag redan under din utbildning
  • bevaka universitetets arbete med kvalitet i utbildningen
  • förenkla för utlandsstudier

Vad är en kår bra för?

Updated on 2018-09-08T19:41:54+00:00, by admin.