Kårstyrelsen 18/19 består av (från vänster) Adam Lindgren – Ordförande, Eziz Allaberdyev – Studiesocialt ansvarig, Marcus Hansen -Arbetsmarknadsansvarig, Julia Congreve Lifh  – Studerandeledamot, Cornelia Kjellström- Kårhuschef, Max Malmer – Utbildninvsbevakning och Mattias Kjellstedt – Vice Ordförande.

Kårstyrelsen är högsta verkställande organet och väljs av fullmäktige. Ordförande och de fyra enhetsordföranden är heltidsarvoderade. Kårstyrelsen jobbar för vår vision ”studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar”.

 

Styrelse

Updated on 2018-09-08T19:44:03+00:00, by admin.