Studiesociala enheten arbetar för att förbättra din studietid. Enheten jobbar med frågor som rör din studiemiljö, jämställdhet och likabehandling samt studenters ekonomi och stödfunktioner på universitetet. Enhetens ordförande arbetar med att framföra kårens åsikter i bland annat universitetets jämställdhets- och likabehandlingsråd, husråd och andra arbetsgrupper. Denne ordförande är även mottagningsansvarig och ser till att mottagningen varje år ska bli av, utvecklas och förbättras. Detta främst genom att anordna en utbildning för generalerna, de mottagningsansvariga inom varje program, i bland annat ledarskap och gruppdynamik.

För att anmäla ett studentärende, tryck här.

 

Bostadsfrågor

Som blivande student i Umeå är en bostad kanske det första och viktigaste att tänka på och skaffa. Nedan kommer lite information och länkar som kan hjälpa dig med din bostadsjakt.

Bostaden är idag Umeås största aktör på hyresmarknaden samtidigt som de har ett stort utbud av studentbostäder. Bostad fördelas efter längsta kötid så har du inte anmält dig på deras hemsida är det en god idé att göra det nu.

Balticgruppen har 432 stycken studentbostäder på mycket bra avstånd till campus med nära till Ålidhem och IKSU. Läs mer om hur du ansöker om lägenhet på Balticgruppens hemsida.

Lerstenen är ett lokalt fastighetsföretag med ett antal bostäder utspridda över Umeå. Du kan se vad de har att erbjuda på deras hemsida.

HyraBostad är en hemsida där man kan hitta både förstahands- och andrahandskontrakt på lägenheter i Umeå.

Umeå kommuns hemsida hittar du mer information angående bostadsmöjligheter, fakta om Umeå, kartor och annat nyttigt som du kanske vill ha koll på när du ska flytta hit till Umeå.

KFUM är ett vandrarhem med möjlighet till långtidsboende för studenter. Med giltig kårlegimitation så får man t.ex. bo en månad i flerbäddsrum för 3000kr, om man är två personer kan man bo i tvåbäddsrum för 4000kr/mån och en person i ett enkelrum för 5000kr/mån. Läs mer på deras hemsida.

CSN

Det är CSN som hanterar studielån och studiebidrag när du studerar i Sverige, besök deras hemsida för mer information.

Ring på: 0771 – 276 000, telefontid: 08.00-16.30.

Mottagningen

För att de studenter som kommer till Umeå och ska studera på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska få en så bra start som möjligt genomför alla program inom NTK en mottagning. Mottagningens syfte är att välkomna alla studenter så att de känner sig trygga och trivs på campus samt i staden. Mottagningen är också till för att nya studenter ska lära känna sina klasskamrater och äldre studenter på samma program såväl som på de andra utbildningarna.

För att mottagningen ska bli så bra som möjligt genomför NTK en utbildning för de mottagningsansvariga, generalerna, som planerar samt ser till att mottagningen genomförs på de olika programmen. Varje program har sin egen mottagning och sina egna traditioner. I god tid innan terminen och mottagningen börjar kommer du få information hemskickad om just ditt programs mottagning. Har du några frågor kan du alltid höra av dig till vår studiesocialt ansvarige!

Studiesociala enheten

Updated on 2019-01-14T15:28:41+00:00, by admin.