Mottagning

Mottagning för ht-20 är långt från det normala och den kommer i år särskilt präglas utav omtanke för varandra. Vi på NTK ser det som en stor del av vårt ansvar som anordnare av mottagningen att försöka efterleva de restriktioner som införts av Folkhälsomyndigheten gällande både gruppstorlek och socialdistansering. Under en normal mottagning ordnar NTK ett par stora aktiviteter där alla program deltar. Dessa är Välkomstmässan, Dammplasket, Super-Jätte-Nolle-Sittningen (Super-JÄNS), och NTK-brännbollen. Till följd av Covid-19 har vi tyvärr tvingats ställa in samtliga dessa event.

Mottagning

Mottagningen är vårt sätt att välkomna alla nya studenter vid programmen som NTK representerar. Under mottagningen arrangeras aktiviteter av NTK och av programmens generaler och phaddrar. Det här är en otroligt rolig period i början av höstterminen och den som väljer att vara med kommer att få minnen för livet!

Längre ner på sidan hittar du mottagningsscheman för de olika programmen.

Hej! Det är jag som är Studiesociala enhetens ordförande och därmed också högst ansvarig för mottagningen hos NTK.

Har du några frågor om mottagningen kan du kontakta mig eller någon i mottagningsgruppen för ditt program. Mottagningsgruppernas kontaktuppgifter hittar du i programmens mottagningsscheman som finns längre ner på den här sidan.

Dilovan Akal

Studiesociala enhetens ordförande

Head of Social Matters
studiesocialt@ntk.umu.se
070-606 62 77

Basfärdigheter i algebra AKA Preppmatte

I mottagningsschemat finns några pass där det står ”Preppmatte” schemalagt. Preppmatte, eller Basfärdigheter i algebra som den egentligen heter, är en kurs på 1,5 högskolepoäng som är till för att fräscha upp mattekunskaperna innan programstudierna börjar. Kursen riktar sig till de som ska läsa högskole- eller civilingenjörsprogram. 

Universitetets introduktionsföreläsningar

Universitetet har ett antal introduktionsföreläsningar för dig som ny student.