För att rapportera ett studentärende gällande din utbildning, arbetsmiljö, diskriminering, kränkning, särbehandling, trakasserier, stress, trivsel, olyckor och tillbud klicka här.

Om du inte vill rapportera ditt ärende via ett formulär går det också jättebra att komma in till studiesocialt ansvarig eller utbildningsbevakare för NTK på plan 3 i MIT-huset. Vi har tystnadsplikt och får inte sprida vidare någon information en student ger oss om studenten ej ber om det.

 

 

Rapportering av studentärende

Updated on 2018-12-14T10:17:55+00:00, by NTK-admin.