Studentärende

Vi tar hand om ditt studentärende

Utbildningsbevakningsenhetens ordförande tar hand om ärenden gällande utbildning och studiesociala enhetens ordförande tar hand om frågor som gäller bl.a. likabehandling och arbetsmiljö. Läs mer om vad ett studentärende är längre ner på sidan.

Du kan skicka in ett studentärende antingen via mail eller formuläret nedan (genom formuläret kan du vara anonym). Du kan också komma in till våra kontor med ett ärende. Vi sitter i NTK-korridoren på plan 3 i MIT-huset.

Eleonora Hedin

Utbildningsbevakningsenhetens ordförande
Head of Educational Matters
utbildning@ntk.umu.se
070-606 62 79

Vakant

Studiesociala enhetens ordförande
Head of Social Matters
studiesocialt@ntk.umu.se
070-606 62 77

Vi har tystnadsplikt!

Skicka in ett studentärende

Ett studentärende är ett ärende som handlar om ett problem som rör studentlivet på ett eller annat sätt. För att rapportera ett studentärende gällande din utbildning, arbetsmiljö, diskriminering, kränkning, särbehandling, trakasserier, stress, trivsel, olyckor och tillbud kan du fylla i formuläret nedan. Glöm inte att fylla i din mail om du vill ha återkoppling.

Om du inte vill rapportera ditt ärende via ett formulär går det också jättebra att komma in till studiesocialt ansvarig eller utbildningsbevakare för NTK på plan 3 i MIT-huset. Vi har tystnadsplikt och får inte sprida vidare någon information en student ger oss om studenten ej ber om det.

Innan du skickar in ett ärende kan du läsa om vilka skyldig- och rättigheter du har som student på Umeå universitet i vår studenträttsfolder.