Studenter_elin berge

Sök till amanuens i matematik och matematisk statistik!

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker amanuenser till
undervisning under vårterminen 2019. Arbetet består av lektionsundervisning
samt handledning i MIT-huset och vid datorlaborationer. I arbetsuppgifterna
ingår även bedömning av studenters laborationsrapporter samt duggor och
tentamina. Andra uppdrag utöver undervisning, såsom att vara kontaktamanuens
för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi eller att medverka i aktiviteter
mot grund- och gymnasieskola kan tillkomma efter samråd. Anställningens
omfattning kommer att vara 25-50% av heltid under 3-6 månader med början den
1 februari 2018 eller enligt överenskommelse.

Du som söker anställning som amanuens ska

  • ha minst 60 högskolepoäng i matematik och/eller matematisk statistik,
  • ha social kompetens och vara intresserad av att förklara matematik,
  • vara väl förtrogen med programmeringsmiljön MATLAB.

Urvalet bland sökande görs enbart utifrån den sökandes meriter, lämplighet och
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi ser gärna en ökning av antalet kvinnor
som söker amanuenstjänst hos oss och vi vill därför särskilt uppmuntra dem att
söka. Skicka din intresseanmälan till nedanstående kontaktpersoner senast den
1 november. Ansökan ska vara högst två A4-sidor och innehålla en beskrivning
av de kunskaper och erfarenheter som du har och tycker är relevanta för tjänsten.
Kontaktpersoner:

Peter Anton, peter.anton@umu.se
Lars-Daniel Öhman, lars-daniel.ohman@umu.se
Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se

Bild: Elin Berge