Välkommen till Sigmasektionen!

Sigmasektionen är en sektion under NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, vid Umeå universitet. Sektionen är för studerande på:

  • Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik
  • Kandidatprogrammet i Life Science
  • Masterprogrammen i  farmaci, molekylärbiologi, kemi samt växt- och skogsbioteknik
  • Receptarieprogrammet
  • Apotekarprogrammet
  • Processoperatör
  • Fristående studerande inom ovan nämnda områden.

Sigmasektionen arbetar för att din studietid ska bli den bästa möjliga, genom att bevaka och se till att utbildningen förs på rätt sätt, att arbeta med arbetsmarknadsfrågor så du får bästa möjliga chans i arbetslivet, att arbeta studiesocialt så du kan trivas med allt som inte är direkta studier och genom att sprida information som är viktig för dig.