CS-sektionen:
• Civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap samt interaktion och design
• Kandidatprogrammet i datavetenskap
• Masterprogrammen i datavetenskap och människa-dator-interaktion
• Fristående studerande vid institutionen för datavetenskap

Designsektionen:
• Kandidatprogrammet i industridesign
• Masterprogrammen i avancerad produktdesign, interaktionsdesign samt transportdesign
• Arkitektprogrammet
• Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion samt direkt arkitektonisk intervention
• Fristående studerande på Arkitekthögskolan samt Designhögskolan

Doktorandsektionen:
• Samtliga forskarstudenter vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

F-sektionen:
• Civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik, energiteknik och öppen ingång
• Masterprogrammet i biodrivmedel
• Tekniskt-naturvetenskapligt basår med inriktning civilingenjör

I-sektionen:
• Kandidatprogrammen i fysik, samt fysik och tillämpad matematik
• Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
• Studerande på masterprogrammen i beräkningsteknik, fysik och optisk fysik
• Fristående studerande vid institutionen för fysik och institutionen för matematik och matematisk statistik

MEGA-sektionen:
• Kandidatprogrammen i Miljö- och hälsoskydd och Biologi och geovetenskap
• Magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd
• Masterprogrammen i ekologi, geoekologi och ekologisk hantering av avrinningsområden
• Arbetsmiljöingenjörsutbildningen
• Högskoleprogrammet i naturguidning
• Fristående studerande inom områdena biologi, geoekologi, naturgeografi, geovetenskap och miljö- och hälsoskydd

• Tekniskt-naturvetenskapligt basår med inriktning mot naturvetare

Sigmasektionen:
• Civilingenjörsprogrammen i bioteknik, bioresursteknik och teknisk kemi
• Kandidatprogrammet life science
• Masterprogrammen i genetik, mikrobiologi, molekylärbiologi, kemi samt växt- och skogsbioteknik
• Receptarieprogrammet och Apotekarprogrammet
• Processoperatör
• Fristående studerande inom ovan nämnda områden

Ingenjörssektionen, InSekt:
• Högskoleingenjörsprogrammen i byggteknik, elektronik och datateknik, energiteknik, maskinteknik, elkraft samt det nätbaserade högskoleingenjörsprogrammet i datateknik/elektroteknik (Ing Online)
• Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik samt högskoleprogrammet till medieproducent
• Masterprogrammen i interaktiva tekniska system, robotik och reglerteknik samt Energy Online
• Studerande på Teknisk-naturvetenskapligt basår med inriktning högskoleingenjör
• Fristående studerande vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Är du osäker på vilken sektion du tillhör, eller har du frågor om vilka avgifter som gäller för dig? Kontakta då kårexpeditionen på ntk@ntk.umu.se.

Läser du fristående kurser på mer än en institution så räknas du till sektionen som representerar institutionen där du studerar majoriteten av dina poäng.

Sektioner

Updated on 2016-10-28T08:26:14+00:00, by admin.