Styrelse

Vi har tagit ett års studieuppehåll för att jobba med att förbättra studenternas studietid!

Kårstyrelsen 21/22 består av  Willy Själin – Arbetsmarknad, Matilda Munter – Utbildningsbevakare, Oliver Razpotnik – Kårhuschef

Kårstyrelsen är högsta verkställande organet och väljs av fullmäktige. Ordförande och de fyra enhetsordföranden är heltidsarvoderade. Studerandeledamoten är arvoderad på 10 %. Kårstyrelsen jobbar för vår vision ”studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar”.