Styrelse

Vi har tagit ett års studieuppehåll för att jobba med att förbättra studenternas studietid!

Kårstyrelsen 19/20 består av (från vänster) Victor Johansson -Utbildningsbevakning, Anna Åhlström – Studiesocialt ansvarig, Jessica Isaksson – Vice ordförande, Nejla Feriz – Arbetsmarknad, Matilda Svedung Johansson – Kårhuschef och Petter Näsman – Studerandeledamot. Kårordförande Linnea Stålstam är ej med på bilden.

Kårstyrelsen är högsta verkställande organet och väljs av fullmäktige. Ordförande och de fyra enhetsordföranden är heltidsarvoderade. Studerandeledamoten är arvoderad på 10 %. Kårstyrelsen jobbar för vår vision ”studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar”.