Styrelse

Kårstyrelsen

Om kårstyrelsen

Kårstyrelsen 21/22 består av  Willy Själin – Arbetsmarknad, Gustav Sundqvist – Utbildning, Matilda Munter – Kårordförande, Dilovan Akal – Studiesocialt och Mimmi Vestin – studerandeledamot.

Kårstyrelsen är kårens högsta verkställande organ och väljs av fullmäktige. Ordförande, viceordförande samt arbetsmarknads-, studiesocialt- och utbildningsansvarig är heltidsarvoderade, vilket betyder att de tar studieuppehåll under året de sitter i styrelsen. Studerandeledamoten tar inte studieuppehåll utan får ett terminsarvode. Kårstyrelsen jobbar för kårens vision ”studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar”.