Styrelse

Kårstyrelsen 19/20 består av (från vänster) Victor Johansson -Utbildningsbevakning, Anna Åhlström – Studiesocialt ansvarig, Jessica Isaksson – Vice ordförande, Nejla Feriz – Arbetsmarknad, Matilda Svedung Johansson – Kårhuschef och Petter Näsman – Studerandeledamot. Kårordförande Linnea Stålstam är ej med på bilden.

Kårstyrelsen är högsta verkställande organet och väljs av fullmäktige. Ordförande och de fyra enhetsordföranden är heltidsarvoderade. Kårstyrelsen jobbar för vår vision ”studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar”.