Sektioner

Vad är en sektion?

En sektion är en sammanslutning av NTK-medlemmar baserad på utbildning. Sektionerna har en egen styrelse och styrdokument.  Sektionsstyrelsen håller i sektionsstyrelsesammanträden och stormöten. På stormöten samlas alla sektionens medlemmar och tar beslut om vad sektionen ska göra. En ny sektionsstyrelse väljs varje läsår. 

Nedan finns sektionerna under NTK listade.

CS-sektionen

CS-sektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap samt Interaktion och design
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Masterprogrammen i datavetenskap och människa-dator-interaktion
 • Fristående studerande vid institutionen för datavetenskap

Designsektionen

Designsektionen består av studerande på:

 • Kandidatprogrammet i industridesign
 • Masterprogrammen i avancerad produktdesign, interaktionsdesign samt transportdesign
 • Arkitektprogrammet
 • Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion samt direkt arkitektonisk intervention
 • Fristående studerande på Arkitekthögskolan samt Designhögskolan

F-sektionen

F-sektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik och energiteknik samt civilingenjörsprogrammet öppen ingång
 • Tekniskt-naturvetenskapligt basår med inriktning civilingenjör
 • Kandidatprogrammen i fysik, samt fysik och tillämpad matematik
 • Masterprogrammen i beräkningsteknik samt fysik
 • Fristående kurser vid institutionen för fysik

I-sektionen

I-sektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
 • Fristående studerande vid institutionen för matematik och matematisk statistik

InSekt – Ingenjörssektionen

Ingenjörssektionen, InSekt, består av studerande på:

 • Högskoleingenjörsprogrammen i byggteknik, elektronik och datorteknik, energiteknik, maskinteknik, elkraft samt det nätbaserade högskoleingenjörsprogrammet i datorteknik/elektroteknik (Ing Online)
 • Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik samt högskoleprogrammet till medieproducent
 • Masterprogrammen i interaktiva tekniska system, robotik och reglerteknik samt Energy Online
 • Studerande på Teknisk-naturvetenskapligt basår med inriktning högskoleingenjör
 • Fristående studerande vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sektionen MEGA

MEGA består av studerande på:

 • Kandidatprogrammen i Miljö- och hälsoskydd och Biologi och geovetenskap
 • Magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd
 • Masterprogrammen i ekologi, geoekologi och ekologisk hantering av avrinningsområden
 • Arbetsmiljöingenjörsutbildningen
 • Högskoleprogrammet i naturguidning
 • Fristående studerande inom områdena biologi, geoekologi, naturgeografi, geovetenskap och miljö- och hälsoskydd

Sigmasektionen

Sigmasektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammen i bioteknik, bioresursteknik och teknisk kemi
 • Kandidatprogrammet life science
 • Masterprogrammen i genetik, mikrobiologi, molekylärbiologi, kemi samt växt- och skogsbioteknik
 • Receptarieprogrammet och Apotekarprogrammet
 • Processoperatör
 • Fristående studerande inom ovan nämnda områden

PhD – Doktorandsektionen

Doktorandsektionen består av:

 • Samtliga forskarstudenter vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet