Sektioner

Vad är en sektion?

En sektion är en sammanslutning av NTK-medlemmar baserad på utbildning. Sektionerna har en egen styrelse och styrdokument.  Sektionsstyrelsen håller i sektionsstyrelsesammanträden och stormöten. På stormöten samlas alla sektionens medlemmar och tar beslut om vad sektionen ska göra. En ny sektionsstyrelse väljs varje läsår. 

Nedan finns sektionerna under NTK listade.

CS-sektionen

CS-sektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap samt interaktion och design

 • Kandidatprogrammet i datavetenskap

 • Masterprogrammet i datavetenskap

 • Masterprogrammet i AI

 • Fristående studerande vid institutionen för datavetenskap

Designsektionen

Designsektionen består av studerande på:

 • Samtliga program och fristående kurser vid Designhögskolan

 • Samtliga program och fristående kurser vid Arkitekthögskolan

F-sektionen

F-sektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik, energiteknik och öppen ingång

 • Masterprogrammen i beräkningsteknik samt fysik

 • Förberedande utbildningen tekniskt-naturvetenskapligt basår

 • Fristående studerande vid institutionen för fysik

I-sektionen

I-sektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

 • Masterprogrammen i matematik samt i matematisk statiskt

 • Fristående studerande vid institutionen för matematik och matematisk statisk

InSekt – Ingenjörssektionen

Ingenjörssektionen, InSekt, består av studerande på:

 • Högskoleingenjörsprogrammen i byggteknik, elektronik och datateknik, energiteknik,maskinteknik, samt elkraftteknik

 • Högskoleprogrammet processoperatör

 • Masterprogrammet i robotik och reglerteknik

 • Fristående studerande vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sektionen MEGA

MEGA består av studerande på:

 • Kandidatprogrammen i biologi och geovetenskap samt miljö- och hälskoskydd

 • Magisterprogrammet i miljö- och hälskoskydd

 • Masterprogrammen i ekologi, samt geovetenskap

 • Fristående studerande vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Sigmasektionen

Sigmasektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammen i bioteknik, och bioresursteknik

 • Kandidatprogrammet Life Science

 • Masterprogrammen i farmaci, molekylärbiologi, kemi samt växt- och

 • skogsbioteknik

 • Apotekarprogrammet och receptarieprogrammet

 • Fristående studerande inom ovan nämnda områden

PhD – Doktorandsektionen

Doktorandsektionen består av:

 • Samtliga forskarstudenter vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet