Om NTK

Om NTK

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, är studentkåren för dig som läser till ingenjör, naturvetare, arkitekt eller är designstudent vid Umeå universitet.

Vår vision är att studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar.

NTK arbetar för att du ska

 • få en bra utbildning.
 • vara eftertraktad på arbetsmarknaden.
 • veta vad du kan arbeta med efter avslutad utbildning.
 • veta vad kåren kan hjälpa dig med.

För att uppnå detta arbetar NTK bland annat med att

 • informera om dina påverkansmöjligheter.
 • arrangera mottagningen så att du får en bra start på studierna i Umeå.
 • arrangera företagskvällar och Uniaden där du kan möta företag redan under din utbildning.
 • bevaka universitetets arbete med kvalitet i utbildningen.
 • förenkla för utlandsstudier.

Du kan hjälpa NTK genom att

 • kursutvärdera och ge konstruktiv kritik.
 • komma med förslag på förbättringar till läraren och kåren.
 • tycka till om vad kåren ska göra.
 • engagera dig – stort som smått – inom kåren.

Organisation

Alla kårmedlemmar är medlemmar i en sektion

Alla medlemmar i NTK är även medlemmar i en sektion. Det finns åtta (8) olika sektioner inom NTK. Vilken av dem du tillhör beror på vad du läser. Mer om de olika sektionerna kan du se här.

Fullmäktige består av sektionerna

NTKs verksamhet styrs av fullmäktige som består av 23 personer som representerar de olika sektionerna. Antalet representanter från varje sektion beror på sektionens storlek, men alla sektioner har garanterat minst en plats. Fullmäktige är kårens högst beslutande organ, och för att genomföra de beslut som fattas av fullmäktige finns kårens styrelse.

Fullmäktiges enheter

Fullmäktige har fyra enheter med olika intresseområden: utbildnings-, kommunikations-, arbetsmarknads- och studiesociala frågor. Varje enhet leds av en ordförande som är arvoderad att jobba heltid under verksamhetsåret. Enheternas ordföranden sitter även med i kårens styrelse. Varje sektion väljer en representant till var och en av de fyra enheterna

Kårstyrelsen

De fyra enhetsordförandena är arvoderade att jobba heltid med sin enhets frågor, och tillsammans med en heltidsarvoderad kårordförande och en studerandeledamot utgör de kårstyrelsen. Kårordförande och de studerandeledamoten väljs, precis som enhetsordförandena, av fullmäktige. Kårstyrelsen verkställer de beslut som fattas av fullmäktige och leder kårens dagliga arbete.