Medlemskap

Medlemskap

Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK) försäkrar att din utbildning och allt runtomkring en håller en bra kvalitet. Din medlemsavgift läggs på utbildningsbevakning, likabehandlingsarbete, arbetsmarknadsanknytning och roliga evenemang! Ju fler medlemmar desto starkare blir vi och desto mer kan vi påverka!

Varför ska jag bli medlem?

Bra för dina studier

 • Den viktigaste funktionen kåren har är att vara utbildningsbevakande och se till att den utbildning studenterna får är av hög klass. Känner du dig orättvist behandlad eller är inte nöjd med din utbildning? Läs mer och kontakta vår utbildningsbevakare här.
 • Vi jobbar även med din studiemiljö och försöker se till så att du har tillgång till bra och avslappnande studieplatser.
 • Vi tycker likabehandling är jätteviktigt och jobbar därför för jämställdhet och likabehandling tillsammans med universitetet. Du kan läsa mer om studiemiljö och likabehandling här.
 • Kontakt med näringslivet är viktigt för oss och vi jobbar för att få in en tydlig näringslivsanknytning i alla utbildningar. Vi anordnar även lunchföreläsningar, branchkvällar och andra events där du får träffa potentiella framtida arbetsgivare. Vi är största delägare i Uniaden, norra Sveriges bredaste arbetsmarkadsmässa.
 • Kårmedlemmar kan även mer direkt påverka sina utbildningar genom att ta plats i programråd och beslutsråd m.m.
 • Varje år delar vi ut Umeå naturvetar och teknologkår pris för pedagogiska insatser till en lärare som våra medlemmar nominerat.

Bra för dig

 • Som medlem i NTK blir du även automatiskt medlem i en av våra sektioner (och vice versa). Sektionerna erbjuder roliga och givande aktiviteter som du kan delta i.
 • NTK äger Kårhuset Origo där alla medlemmar kan gå på EPP (efter plugget-pub), klubb och sittning.
 • Kårmedlemmar kan hyra Kårhuset Origo för till exempel sittningar, spelkvällar eller syjuntor.
 • Alla medlemmar har rätt att köpa NTK-mössan i vackert grön sammet.
 • Du får även köpa en examensring när du tar examen, för maximal cred.
 • Som medlem har du möjlighet att äska pengar för aktiviteter som kommer andra kårmedlemmar till gagn.
 • Kårlegitimation ger tillträde till alla pubar på campus.
 • Vi för din talan som student inte bara mot universitetet och kommunen, utan också nationellt, genom sammarbetet i Sveriges förenade studentkårer.
 • Alla kårmedlemmar får hyra diverse inventarier från kåren.