Kommunikationsenheten jobbar för att du som medlem ska veta vad kåren arbetar med. Enheten jobbar med att sprida både generell information om NTK men även om vad som är aktuellt just nu. Enhetens ordförande arbetar med alla informationskanaler så som våra gröna anslagstavlor på Campus, hemsidan och andra sociala medier. Denne ordförande ser till att du får ditt nyhetsbrev varannan vecka.

Du når kommunikationsansvarige på telefon 070 – 606 62 78 eller kommunikation@ntk.umu.se

Kommunikationsenheten

Updated on 2016-07-15T13:39:27+00:00, by admin.