I-Sektionen_Square_Logo_Color

I-sektionen, består av studerande på:

  • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
  • Fristående studerande vid institutionen för matematik och matematisk statistik

Mer information finns på: isektionen.com

I-sektionen

Updated on 2018-08-01T15:54:33+00:00, by admin.