Fullmäktige och fullmäktiges presidium

Om kårstyrelsen är som kårens regering så är fullmäktige dess riksdag. Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och sammanträder minst sex gånger per verksamhetsår för att bestämma kårens inriktning och arbetsbeskrivning. Fullmäktige leds av ett presidium bestående av talman och vice talman. De ansvarar för att opartiskt planera och leda fullmäktiges arbete. Vid frågor kring fullmäktige kan du vända dig till fullmäktiges presidium.

Fullmäktiges presidium 2017/2018 består av talman Andre Schoemaker. Kontakta honom på fum-presidiet@ntk.umu.se

Utbildningsmaterial och Dokumentmallar

Tidigare fullmäktigeprotkoll

Fullmäktige

Updated on 2018-08-31T14:11:34+00:00, by admin.