Välkommen till F-sektionen!

F-sektionen är en sektion under NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, vid Umeå universitet. Sektionen är för studerande på civilingenjörsprogrammen i energiteknik, teknisk fysik och öppen ingång, samt tekniskt-naturvetenskapligt basår med inriktning civilingenjör.

F-sektionen arbetar för att din studietid ska bli den bästa möjliga, genom att bevaka och se till att utbildningen förs på rätt sätt, att arbeta med arbetsmarknadsfrågor så du får bästa möjliga chans i arbetslivet, att arbeta studiesocialt så du kan trivas med allt som inte är direkta studier och genom att sprida information som är viktig för dig.

F-sektionen finns även på Facebook!

Har du några frågor, funderingar, idéer eller dylikt angående hemsidan så kan du kontakta F-sektionens webmaster.

Styrelsemöte 24 – 19/20

Bilaga ssF19-24

Protokoll-ssF19-24

Styrelsemöte 23 – 19/20

Bilaga ssF19-23.1

Protokoll-ssF19-23

Stormöte 4 – 19/20

Bilaga smF20-4.1

Bilaga smM19-4.8 Beslutsuppföjning

Bilaga smÄ19-4.1 Stadgeändring första läsningen

Bilaga smÄ19-4.2 Stadgeändring första läsningen

Bilaga smÄ19-4.3a Mottagningsbudget ET

Bilaga smÄ19-4.3b Mottagningsbudget TF

Bilaga smÄ19-4.3c Mottagningsbudget ÖI

Protokoll-smF19-4

Styrelsemöte 22 – 19/20

Bilaga ssF19-22.1

Protokoll-ssF20-22

Styrelsemöte 21 – 19/20

Bilaga ssF20-21.1

Protokoll-ssF20-21

ssÄ20-21.1 Råd angående stormöten

Styrelsemöte 20 – 19/20

Protokoll-ssF20-20

Bilaga ssF19-20.1

Styrelsemöte 19 – 19/20

Bilaga ssF19-19.1

Protokoll-ssF20-19

Stormöte 3 – 19/20

Bilaga smF20-3.1

Protokoll-smF19-3

smM20-3.8 Beslutsuppföljning

smÄ20-3.1 Revisionsberättelse-ET19

smÄ20-3.2 Revissionsberättelse-TF19

smÄ20-3.3 Öppen-ingångs-revisionsberättelse

smÄ20-3.4-Stadgeändring-första-läsningen

Styrelsemöte 18 – 19/20

Bilaga ssF19-18.1

Protokoll-ssF20-18

ssÄ19-18.2 Äskan Enar

Styrelsemöte 17 – 19/20

Bilaga ssF19-17.1

Protokoll-ssF20-17