Fullmäktige har fyra enheter med olika intresseområden: utbildnings-, kommunikations-, arbetsmarknads- och studiesociala frågor. Varje enhet leds av en ordförande som är arvoderad att jobba heltid under verksamhetsåret. Enheternas ordföranden sitter även med i kårens styrelse. Varje sektion väljer en representant till var och en av de fyra enheterna.

Enheter

Updated on 2016-08-19T20:29:05+00:00, by admin.