Arbetsmarknadsenheten jobbar med studenternas kontakt med arbetslivet. Det kan till exempel handla om träffar med arbetsgivare, cv-skrivarstugor och föreläsningar om hur man får lönen man förtjänar.

Arbetsmarknadsenhetens ordförande

Vad innebär posten?
Posten innebär kortfattat att ordna sektionsöverskridande event som på något sätt ger en bättre näringslivsanknytning för studenterna i utbildningen och gagnar företaget/företagen. Man ska också hålla god kontakt med kårens samarbetspartners och vid behov leta efter nya samarbeten, samt att ha god kontakt med arbetsmarknadsansvariga på andra kårer (både i Umeå och Sverige). Posten innebär också att vara insatt i Universitetets råd/grupper/eventansvariga för arbets- och examensrelaterade frågor.

Vad är roligt?
Som arbetsmarknadsansvarig får du träffa några av Sveriges skönaste personer: företagsrepresentanter! Att anordna event, både själv och i samarbete med andra, är nog det roligaste med posten, speciellt då men får bra feedback av studenter/företag. Man känner att det man har gjort spelar roll!

Vad finns det för utmaningar?
Att samordna och planera event så att det inte krockar med allt annat som händer på universitetet har inte varit det lättaste. Den största utmaningen har varit att veta hur man ska ”sälja in ett event” till företag samt att engagera studenterna till att gå på eventen.

Vad har jag lärt mig?
Jag har lärt mig en hel del om arbetsstruktur, employer branding och hur företag, Universitetet och arbetsgrupper fungerar.

För företag

Då arbetsmarknadsenhetens ordförande har hand om alla avtal är det hen (eller kommunikationsenhetens ordförande) du ska vända dig till om du vill marknadsföra dig genom någon av våra kommunikationskanaler.

I vår produktportfölj kan du läsa mer om våra kommunikationskanaler och vad det kostar att marknadsföra sig.

Kontakt

Arbetsmarknadsenhetens ordförande , Marcus Hansen, nås på
070 – 606 62 80
arbetsmarknad@ntk.umu.se

Läs mer

Uniaden – Sveriges största arbetsmarknadsmässa

Arbetsmarknadsenheten

Updated on 2019-03-25T14:51:48+00:00, by admin.