Välkommen
Du har kommit till festeriernas eget festmästeri, SuperFesteriet. Vi är en samarbetsorganisation som finns för att samordna och ordna fester för studenter på Umeå Universitet och främst inom Umeå Naturvetar- och Teknologkår (NTK). De årliga fester som vi arrangerar är SuperJäNS, DammPlasket och Overallens Dag. Dessutom kommer vi att ordna ett antal SuperPhaester för alla medlemmar i SuperFesteriet. Utöver dessa fester s ä samordnar vi bussresor till äventyrsbad och diverse studentevenemang.

Senaste nytt
Ny styrelse till SuperFesteriet!
2013-02-19 23:16

SuperFesteriet har fått nytt blod i ådrorna genom nya styrelsen, Elin N, Christian Ö, Alexis WP, Kattis L, Sara S, Johan N och Joel P!