hedersvarda-hemsida

Nominering till NTK:s pris för hedervärda insatser

Detta pris kan gå till en person eller en grupp som gjort något extra bra för kåren och deras medlemmar under detta eller föregående år. De(n) nominerade ska inte ha haft heltidsarvodering och måste ha varit kårmedlemmar under tiden för arbetet.

En nominering lämnas senast den 1 april till ordföranderådet. I nomineringen ska det framgå, vem som är nominerad, för vilket arbete och hur personen kan kontaktas. Kontaktuppgifter till ordförandenrådet: orad@ntk.umu.se