Information och stöd till studenter med anledning av den tragiska händelsen på Ålidhem

Studenthälsan och Kyrkan på campus bjuder in till en samling för de studenter som vill få information och stöd med anledning av dödsfallet på Ålidhem under den gångna helgen. Samlingen kommer att hållas av kurator Margareta Hultman och studentpräst Susanne Dahl.

Datum: 5 maj
Tid: 12:00 – 13:00
Plats: Universitetsbiblioteket (UB), UB334

Kontaktperson: Margareta Hultman, kurator Studenthälsan margareta.hultman@umu.se

För mer information se: http://www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan/kalendarium/kalendervisning/?eventVersionId=27255