I

isektionen

I-sektionen, består av studerande på:

  • Kandidatprogrammen i fysik, samt fysik och tillämpad matematik
  • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
  • Studerande på masterprogrammen i beräkningsteknik, fysik och optisk fysik
  • Studerande på Teknisk-naturvetenskapligt basår med inriktning naturvetare
  • Fristående studerande vid institutionen för fysik och institutionen för matematik och matematisk statistik

Läs mer på Is egna sida!

I-sektionen

Updated on 2017-01-25T14:19:59+00:00, by admin.