Välkommen till F-sektionen!

F-sektionen är en sektion under NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, vid Umeå universitet. Sektionen är för studerande på civilingenjörsprogrammen i energiteknik, teknisk fysik och öppen ingång, samt tekniskt-naturvetenskapligt basår med inriktning civilingenjör.

F-sektionen arbetar för att din studietid ska bli den bästa möjliga, genom att bevaka och se till att utbildningen förs på rätt sätt, att arbeta med arbetsmarknadsfrågor så du får bästa möjliga chans i arbetslivet, att arbeta studiesocialt så du kan trivas med allt som inte är direkta studier och genom att sprida information som är viktig för dig.

F-sektionen finns även på Facebook!

Har du några frågor, funderingar, idéer eller dylikt angående hemsidan så kan du kontakta F-sektionens webmaster.

Styrelsemöte 3

Bilaga ssF17-3.1 Protokoll ssF17-3

ssÄ17-3.1_Stadgeändring ssÄ17-3.2_Stadgeändring ssÄ17-3.3_Stadgeändring ssÄ17-3.8_Äskan

Styrelsemöte 2

Bilaga ssF17-2.1 Protokoll ssF17-2

ssÄ17-2.5a ssÄ17-2.5b

Styrelsemöte 1

Bilaga ssF17-1.1 Protokoll ssF17-1

ssÄ17-1.6_Äskan_ETTF_märke

Styrelsemöte 17

Bilaga ssF16-17.1 Protokoll ssF16-17.1

Ä16-17.1_Äskan-KickOff-Sektionstidningen-Fi Ä16-17.2_äskning-faust

Stormöte 4

Bilaga smF16-4.1 Protokoll smF16-4.1

sm16-4.2a_ÖI_Budget_Mottagningen2017 sm16-4.2b_ET_Budget_Mottagningen2017 sm16-4.2c_TF_Budget_Mottagningen2017 smÄ16-4.1_Äskningsmall

Styrelsemöte 16

Bilaga ssF16-16.1 Protokoll ssF16-16.1

ssD16-16.1_Bonsai ssÄ16-16.4a_Äskan_Sverigekarta_till_Enar ssÄ16-16.4b_Äskan_Högtalare_till_Enar ssÄ16-16.4c_Äskan_Brädspel_till_Enar

Styrelsemöte 8

Protokoll ssF16-8 Bilaga ssF16-8.1

Styrelsemöte 7

Protokoll ssF16-7 Bilaga ssF16-7.1 ssÄ16-7.1_Äskningbodaborg

Stormöte 1

Protokoll smF16-1 Bilaga smF16-1.1 smÄ16-1.1_Verksamhetsberattelse smÄ16-1.2_Bokslut smÄ16-1.3_Revisionsberättelse smÄ16-1.4_Verksamhetsplan smÄ16-1.5_budget 2016-2017

Styrelsemöte 6

Protokoll ssF16-6 Bilaga ssF16-6.1 ssÄ16-6.3_Overall TF