Välkommen till F-sektionen!

F-sektionen är en sektion under NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, vid Umeå universitet. Sektionen är för studerande på civilingenjörsprogrammen i energiteknik, teknisk fysik och öppen ingång, samt tekniskt-naturvetenskapligt basår med inriktning civilingenjör.

F-sektionen arbetar för att din studietid ska bli den bästa möjliga, genom att bevaka och se till att utbildningen förs på rätt sätt, att arbeta med arbetsmarknadsfrågor så du får bästa möjliga chans i arbetslivet, att arbeta studiesocialt så du kan trivas med allt som inte är direkta studier och genom att sprida information som är viktig för dig.

F-sektionen finns även på Facebook!

Har du några frågor, funderingar, idéer eller dylikt angående hemsidan så kan du kontakta F-sektionens webmaster.

Styrelsemöte 14 – 18/19

Bilaga ssF18-14.1

Protokoll ssF18-14

Styrelsemöte 13 – 18/19

Bilaga ssF18-13.1

Protokoll ssF18-13

Styrelsemöte 12 – 18/19

Bilaga ssF18-12.1

Protokoll ssF18-12

Styrelsemöte 11 – 18/19

Protokoll ssF18-11

Bilaga ssF18-11.1

Stormöte 2 -18/19

Protokoll smF18-2

smF18-2.1

sm18-2 Föredragningslista

smM18-2.8 Beslutsuppföljning

smÄ18-2.1 Stadgeändring

smÄ18-2.2 Stadgeändring

smÄ18-2.3 Arbetsordningar förtroendevalda

smÄ18-2.4 Motion om fakturabetalning

 

Styrelsemöte 10 – 18/19

Protokoll ssF18-10

Bilaga ssF18-10.1

Styrelsemöte 9 – 18/19

Bilaga ssF18-9.1

Protokoll ssF18-9

Styrelsemöte 8 – 18/19

Bilaga ssF18-8.1

Protokoll ssF18-8

ssÄ18-8.3[491]

Styrelsemöte 7 – 18/19

Protokoll ssF18-7

Bilaga ssF18-7.1

Styrelsemöte 6 – 18/19

Protokoll ssF18-6

Bilaga ssF18-6.1