Välkommen till F-sektionen!

F-sektionen är en sektion under NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, vid Umeå universitet. Sektionen är för studerande på civilingenjörsprogrammen i energiteknik, teknisk fysik och öppen ingång, samt tekniskt-naturvetenskapligt basår med inriktning civilingenjör.

F-sektionen arbetar för att din studietid ska bli den bästa möjliga, genom att bevaka och se till att utbildningen förs på rätt sätt, att arbeta med arbetsmarknadsfrågor så du får bästa möjliga chans i arbetslivet, att arbeta studiesocialt så du kan trivas med allt som inte är direkta studier och genom att sprida information som är viktig för dig.

F-sektionen finns även på Facebook!

Har du några frågor, funderingar, idéer eller dylikt angående hemsidan så kan du kontakta F-sektionens webmaster.

Sturelsemöte 6 – 18/19

Protokoll ssF18-6

Bilaga ssF18-6.1

Styrelsemöte 5 – 18/19

 

Protokoll ssF18-5.1

Bilaga ssF18-5.1

 

Stormöte 1 – 18/19

 

Protokoll smF18-1

Bilagor:

Närvarolista_sm1

smM18-1.8 Beslutsuppföljning

smÄ18-1.1 Verksamhetsberättelse

smÄ18-1.4 Verksamhetsplan

smÄ18-1.5a Budget jämförelse

smÄ18-1.5b Budget

smÄ18-1.6 Stadgeändring

smÄ18-1.7 Stadgeändring

smÄ18-1.8 Policysamling

smÄ18-1.9 Arbetsordningar

Styrelsemöte 4 – 18/19

ssÄ18-4.4 Budget

ssÄ18-4.5 Stadgeändring

ssÄ18-4.6 Stadgeändring

ssÄ18-4.7 Arbetsordningar

ssÄ18-4.8 Policysamling

Protokoll ssF18-4

ssÄ18-4.3 Verksamhetsplan

Bilaga ssF18-4.1

Styrelsemöte 3 – 18/19

ssÄ18-3.4 Mottagningskommitte[290]

ssÄ18-3.5 Arbetsordningar[291]

ssÄ18-3.7 Policysamling[289]

Protokoll ssF18-3

ssÄ18-3.3 Budget[288]

Bilaga ssF18-3.1

Styrelsemöte 2 – 18/19

Protokoll ssF18-2

Bilaga ssF18-2.1

Styrelsemöte 1 – 18/19

Protokoll ssF18-1

ssÄ18-1.7[257]

ssÄ18-1.9[279]

Bilaga ssF18-1.4

Stormöte 4

Bilaga smF17-4.1 Protokoll smF17-4

smM17-4.8_beslutsuppföljning
smÄ17-4.1a_mottagningsbudget_ÖI
smÄ17-4.1b_mottagningsbudget_ET
smÄ17-4.1c_mottatningsbudget_TF

Styrelsemöte 17

Bilaga ssF17-17.1 Protokoll ssF17-17

Styrelsemöte 16

Bilaga ssF17-16.1 Protokoll ssF17-16