Quiet Zone, MA436

Bakgrund

Det har uppmärksammats av flertalet studenter som utnyttjar laborationssalar att MA436 (Ankdammen) blivit en Quiet Zone. Bakgrunden till detta är helt enkelt att det funnits åsikter angående både ljudnivå och andra sociala företeelser som faller utanför ramen av både de regler som är uppsatta av institutionen och rena arbetsmiljöfrågor.

 

Ljudnivå är en problematisk fråga i detta fall då laborationerna som utförs i dessa salar i flera fall avser att utföras i grupp, vilket kräver direkt kommunikation. Det sker även muntlig handledning på plats från amanuenser, rådfrågning mellan studenter och givetvis social interaktion.

Beslut

Institutionen för datavetenskap har löst det på detta sätt som ska tillfredsställa nämnda behov för både de som kräver en tystare miljö i enskilt arbete och för de som behöver kunna kommunicera muntligt mellan varandra.

Vi som sektion inom kåren ställer oss helt bakom denna lösning. Vi kan stolt meddela att händelseförloppet i sig är ett tydlig kännetecken att de råd där studeranderepresentanter ingår både får uttrycka deras representativa åsikt och att det har en reell effekt!

 

Vi vill i detta inte bara trycka på att i Quiet Zone gäller en stark betoning på den tystnad som skall infinnas, utan även att de regler som gäller i de övriga laborationssalarna. För att utnyttja datorerna har samtliga studenter som äger tillträde skrivit på att reglerna i salarna ska respekteras. Det är en arbetsmiljö. Tyvärr måste det noteras att anledningen till att en Quiet Zone uppkommit i och med att arbetsmiljön inte uppnår den kvalitet som samtliga är nöjda med.

 

Kontakt

Om ni har frågor eller åsikter gällande arbetsmiljö (inklusive Quiet Zone) kan ni kontakta sektionens studerande arbetsmiljöombud, tillika representant i det studiesociala utskottet och studiesocialt ansvarige inom sektionen Ludvig Rydahl, på cs-stum@ntk.umu.se.

I tjänsten,

Lina Ögren

Ordförande CS-sektionen, verksamhetsåret 15/16

cs-ordf@ntk.umu.se

 

Jonathan Westin

Vice-ordförande CS-sektionen, versamhetsåret 15/16

DV-ego

cs-dvego@ntk.umu.se