hemsida-new-format

Anmäl ditt studentärende

Nu kan du rapportera dina studentärenden via NTK:s hemsida. Du gör detta via:

www.ntk.umu.se/studentarende

Ett studentärende kan handla om din arbetsmiljö, olyckor och tillbud, ditt psykosociala mående (diskriminering, kränkning, särbehandling och trakasserier) samt din utbildning på universitetet. Om du känner att du behöver hjälp med något av ovanstående alternativ gå in på länken eller kom och prata med oss direkt på tredje våningen i MIT-huset (NTK kansliet). Studiesocialt och utbildningsbevakning har hand om dessa ärenden och har även tystnadsplikt.